ประโยชน์อของการมีเงินมากพอ

ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดของการมีเงินมากพอ
คือเราสามารถเลือกไม่ทำ
และสามารถเลือกทำแต่สิ่งที่อยากทำ

แต่กว่าจะถึงจุดที่ “เลือกได้”
ก็มักจะต้องผ่านการทนทำสิ่งที่ไม่อยากทำ
และทนไม่ทำสิ่งที่อยากทำมาก่อนแล้ว

อย่าเปิดแผล

อย่าพยายามเอาบาดแผล ของตัวเองให้ใครดู
เพราะเราไม่รู้ว่า ใครจะช่วยใส่ยา หรือทาเกลือ

อารมณ์และผลของมัน

อารมณ์เป็นของระยะสั้น
แต่ผลของมันเป็นของระยะยาว
ความรู้สึกเป็นเรื่องชั่วคราว
แต่การกระทำให้ผลถาวร
(คติประจำใจไว้เตือนตนของครูชัย)

ฟูกที่ใช้รองรับความล้มเหลวของแต่ละคน “หนาไม่เท่ากัน”

ถ้าเห็นใครไม่กล้าทำตามฝันอย่างคนอื่น
อย่าไปดูถูกหรือกดดันเขามาก
เพราะฟูกที่ใช้รองรับความล้มเหลวของแต่ละคน “หนาไม่เท่ากัน”
บางคนบ้านไม่ได้รวยมาก่อน
บางคนเงินสำรองมีน้อย
บางคนถ้าพลาดคือสิ้นเนื้อประดาตัว

…..จริงอยู่ที่หลายอย่างต้องฝ่าฟันสร้างเอง
แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะเสกได้ข้ามคืน
คนที่กล้าทำหลายๆ อย่างเพราะมีฟูก
อาจจะระลึกถามตัวเองว่า….
ถ้าไม่มีฟูกแต่แรก…..
เราจะกล้าแค่ไหน
เราจะสำเร็จแบบนี้หรือเปล่า
(คำคมจาก Twitter “Thailand Investment Forum”)

วินัยกับความสำเร็จ

วินัย คือ สะพานเชื่อม
ระหว่างเป้าหมายกับความสำเร็จ
– Jim Rohn –

เข็มนาฬิกา

นาฬิกา เข็มวินาทีเดินตลอดเวลาไม่มีหยุดพัก
แต่คนที่มองเวลา…กลับมองที่เข็มชั่วโมงก่อนเสมอ
ทั้งๆที่…ในหนึ่งชั่วโมง มันเดินแค่ครั้งเดียว

มอบความจริงใจ

มีคนเคยบอกว่า
ถ้าเราให้ความจริงใจกับใครก่อน
เราก็จะได้รับความจริงใจกลับมา
ซึ่งมันก็ไม่แน่เสมอไป
แต่ทว่า…..
ถ้าเราไม่เปิดใจ มอบความจริงใจให้ใครก่อน
เราจะไม่ได้รับความจริงใจกลับมาเลย…ซักคนเดียว
(โก๋เอก ใจเย็น)

เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่มีได้

เราไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ที่เราได้รับ
แต่เราจะต้องรู้ว่า จะวางแผนเล่นมันอย่างไร

“We can’t change the cards, We’re dealt,
Just how we play the hand.”

Advertising
1 2 3 6