ฟูกที่ใช้รองรับความล้มเหลวของแต่ละคน “หนาไม่เท่ากัน”

ถ้าเห็นใครไม่กล้าทำตามฝันอย่างคนอื่น
อย่าไปดูถูกหรือกดดันเขามาก
เพราะฟูกที่ใช้รองรับความล้มเหลวของแต่ละคน “หนาไม่เท่ากัน”
บางคนบ้านไม่ได้รวยมาก่อน
บางคนเงินสำรองมีน้อย
บางคนถ้าพลาดคือสิ้นเนื้อประดาตัว

…..จริงอยู่ที่หลายอย่างต้องฝ่าฟันสร้างเอง
แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะเสกได้ข้ามคืน
คนที่กล้าทำหลายๆ อย่างเพราะมีฟูก
อาจจะระลึกถามตัวเองว่า….
ถ้าไม่มีฟูกแต่แรก…..
เราจะกล้าแค่ไหน
เราจะสำเร็จแบบนี้หรือเปล่า
(คำคมจาก Twitter “Thailand Investment Forum”)

Advertising