Advertisingฟูกที่ใช้รองรับความล้มเหลวของแต่ละคน “หนาไม่เท่ากัน”

ถ้าเห็นใครไม่กล้าทำตามฝันอย่างคนอื่น
อย่าไปดูถูกหรือกดดันเขามาก
เพราะฟูกที่ใช้รองรับความล้มเหลวของแต่ละคน “หนาไม่เท่ากัน”
บางคนบ้านไม่ได้รวยมาก่อน
บางคนเงินสำรองมีน้อย
บางคนถ้าพลาดคือสิ้นเนื้อประดาตัว

…..จริงอยู่ที่หลายอย่างต้องฝ่าฟันสร้างเอง
แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะเสกได้ข้ามคืน
คนที่กล้าทำหลายๆ อย่างเพราะมีฟูก
อาจจะระลึกถามตัวเองว่า….
ถ้าไม่มีฟูกแต่แรก…..
เราจะกล้าแค่ไหน
เราจะสำเร็จแบบนี้หรือเปล่า
(คำคมจาก Twitter “Thailand Investment Forum”)

ตามหาหัวใจ by Dreamscape

ผมเคยตามหาของที่หาย
ส่วนมากมักใช้สายตาในการหาสิ่งๆนั้น
….แต่ครั้งนี้….
ผมตามหา ในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะตามหาอีกแล้ว
นั้นคือ “หัวใจ” จึงเพียงแค่หลับตา
..และใช้ “สายลม” แห่งความรู้สึก….นำพาไป
(By Dreamscape :))

Advertising
1 2 3 43