อย่าเปลี่ยนข้อดีของเรา ให้มันแย่ลง

อย่าเปลี่ยนข้อดีของเรา ให้มันแย่ลง
เพียงเพื่อจะให้คนใกล้ตัวพอใจ
แต่ให้เลือกใช้ข้อดีให้เหมาะสม
ใช้กับคนที่เหมาะ จะดีกว่า
(เอกกรี้ สอนน้อง)

Advertising