Advertisingสงครามกับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่

สงครามมันเป็นเรื่องแห่งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่เสมอ
ถ้าเราหรือลูกหลานเราไม่ต้องไปรบ
(Worabol Sucharitachandra)

ลำดับการยืมเงิน

คนที่ดูนิสัยดี มีน้ำใจ
มักจะเป็นตัวเลือกแรกที่ถูกขอยืมเงิน
และเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่จะได้เงินคืน
(โก๋เอก ใจเย็น)

อย่าเปลี่ยนข้อดีของเรา ให้มันแย่ลง

อย่าเปลี่ยนข้อดีของเรา ให้มันแย่ลง
เพียงเพื่อจะให้คนใกล้ตัวพอใจ
แต่ให้เลือกใช้ข้อดีให้เหมาะสม
ใช้กับคนที่เหมาะ จะดีกว่า
(เอกกรี้ สอนน้อง)

Advertising