ทรยศความไว้ใจ

จงให้ความไว้ใจ
จนกว่า…..
เค้าจะทรยศมันเอง

Advertising