ความทรงจำดีๆ จะอยู่ไปตลอด

เหนื่อย….พักแป๊บเดียวก็หาย
แต่ความทรงจำดีๆ จะอยู่ไปตลอด
(นิ้วกลม)

Advertising