เชื่อมั่นในตัวเอง

นกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หัก
มันไม่เคยเชื่อใจในกิ่งไม้
แต่เชื่อใจในปีกของตัวเอง

Advertising