เข็มนาฬิกา

นาฬิกา เข็มวินาทีเดินตลอดเวลาไม่มีหยุดพัก
แต่คนที่มองเวลา…กลับมองที่เข็มชั่วโมงก่อนเสมอ
ทั้งๆที่…ในหนึ่งชั่วโมง มันเดินแค่ครั้งเดียว

Advertising