มอบความจริงใจ

มีคนเคยบอกว่า
ถ้าเราให้ความจริงใจกับใครก่อน
เราก็จะได้รับความจริงใจกลับมา
ซึ่งมันก็ไม่แน่เสมอไป
แต่ทว่า…..
ถ้าเราไม่เปิดใจ มอบความจริงใจให้ใครก่อน
เราจะไม่ได้รับความจริงใจกลับมาเลย…ซักคนเดียว
(โก๋เอก ใจเย็น)

Advertising