เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่มีได้

เราไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ที่เราได้รับ
แต่เราจะต้องรู้ว่า จะวางแผนเล่นมันอย่างไร

“We can’t change the cards, We’re dealt,
Just how we play the hand.”

Advertising