อารมณ์และผลของมัน

อารมณ์เป็นของระยะสั้น
แต่ผลของมันเป็นของระยะยาว
ความรู้สึกเป็นเรื่องชั่วคราว
แต่การกระทำให้ผลถาวร
(คติประจำใจไว้เตือนตนของครูชัย)

Advertising