Advertisingถ้าฉันตายเธอจะเศร้าเสียใจไหม

ภรรยาถามสามีว่า :ถ้าฉันตาย เธอจะเศร้าเสียใจไหม
สามีตอบว่า: ไม่  เพราะถึงตอนนั้น ฉันคงเป็นเพียงคราบว่างเปล่า
ที่ไร้ความรู้สึก รอวันที่จะเน่าสลายไปกับกาลเวลา

(หนังเรื่อง โคนเฮด)

วางมือบนเตาร้อนเพียงหนึ่งนาที

“วางมือบนเตาร้อนเพียงหนึ่งนาที
รู้สึกราวกับนานเป็นชั่วโมง
นั่งกับสาวงามนานหนึ่งชั่วโมง
กลับรู้สึกเหมือนแค่หนึ่งนาที
นี่แหละสัมพัทธภาพ”
“Put your hand on a hot stove for a minute,
and it seems like an hour.
Sit with a pretty girl for an hour,
and it seems like a minute.
That’s relativity “

Advertising
1 2 3