ความรักก็เหมือนตด

ความรักก็เหมือนตด..
แม้มองไม่เห็นด้วยตา
แต่คุณก็รู้ว่า..มีอยู่จริง

Advertising