ความรักก็เหมือนคลื่นวิทยุ

ความรักก็เหมือนคลื่นวิทยุ
ต้องหา ต้องปรับ ต้องจูนกันอยู่เสมอ…

Advertising