Advertisingมอบความจริงใจ

มีคนเคยบอกว่า
ถ้าเราให้ความจริงใจกับใครก่อน
เราก็จะได้รับความจริงใจกลับมา
ซึ่งมันก็ไม่แน่เสมอไป
แต่ทว่า…..
ถ้าเราไม่เปิดใจ มอบความจริงใจให้ใครก่อน
เราจะไม่ได้รับความจริงใจกลับมาเลย…ซักคนเดียว
(โก๋เอก ใจเย็น)

ความรักที่มี?

มีประเป๋าตังค์อยู่สองใบ
ใบแรกไม่มีเงินอยู่เลย
ใบที่สองเคยมี แต่ทำหายไปแล้ว
ซึ่งผลลัพธ์คือ…ไม่มีเงินในกระเป๋าตังค์แล้ว
….แต่ว่า…..
ความรู้สึกของเจ้าของ ไม่เหมือนกัน
….ความรัก ก็เช่นเดียวกัน…..

Advertising
1 2 3 4 9