ทุกสิ่งสวยงามเสมอ

เสียงออดตอน 7.30 ฟังดูน่าหดหู่
แต่เสียงเดียวกันช่างสดใส เมื่อดังตอน 15.00

Advertising