Advertisingตามหาหัวใจ by Dreamscape

ผมเคยตามหาของที่หาย
ส่วนมากมักใช้สายตาในการหาสิ่งๆนั้น
….แต่ครั้งนี้….
ผมตามหา ในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะตามหาอีกแล้ว
นั้นคือ “หัวใจ” จึงเพียงแค่หลับตา
..และใช้ “สายลม” แห่งความรู้สึก….นำพาไป
(By Dreamscape :))

Advertising
1 2 3 6