สาดน้ำสงกรานต์

สาดน้ำสงกรานต์ใส่คนนั่งในรถ
แล้วเค้าไม่เปียกฉันใด
ใส่ใจ คนที่ ไม่มีใจให้
เขาก็ไม่รู้สึกอะไร…ฉันนั้น

Advertising