ไม่ว่างนะ…

ไม่ว่าง คือ ข้ออ้างของคน หมดใจ
ไม่เป็นไร คือ คนพูดเสียกำลังเสียใจแต่ซ่อนอาการ

Advertising