Advertisingในเกมความรัก

ในเกมความรัก
ถ้าฝ่ายที่รักมากกว่าเป็นฝ่ายแพ้
แล้วผู้้ชนะคือฝ่ายที่รักน้อยกว่า
ผมจะเลือกที่จะเป็นฝ่ายแพ้ทุกครั้งไป
เพราะ ผมคงไม่ต้องการเอาชนะใดๆ จากคนที่ผมรัก

เรื่องของความรัก กับความเหงา

“เหงาเล็กน้อย …..คือคนที่ไม่เคยมีใคร”
“เหงามากหน่อย….คือคนที่เคยมีแฟน”
“เหงามากกว่า….คือคนเพิ่งเลิกกะแฟน”
“เหงามากที่สุด….คือคนที่มีแฟนแต่ดูเหมือนไม่มี”

Advertising
1 2 3 4 5 6