เชือกที่ผูกตาย

-เชือกที่ผูกตาย..แก้ง่ายกว่าใจที่..ผูกพัน

Advertising