เรื่องของความรัก กับความเหงา

“เหงาเล็กน้อย …..คือคนที่ไม่เคยมีใคร”
“เหงามากหน่อย….คือคนที่เคยมีแฟน”
“เหงามากกว่า….คือคนเพิ่งเลิกกะแฟน”
“เหงามากที่สุด….คือคนที่มีแฟนแต่ดูเหมือนไม่มี”

Advertising