Advertisingเวลากับเงิน

• เวลามีค่ากว่าเงิน หาใหม่ไม่ได้
แต่เราก็มักเอาสิ่งที่มีค่ากว่าเงินนั้น
ไปทุ่มเทไม่อั้นให้กับความเจ็บใจ
ความกังวล และความขี้เกียจ

• ใช้ชีวิตเป็น ก็ใช้เงินเป็น
แต่ใช้เงินเป็น ยังไม่แน่ว่าจะใช้ชีวิตเป็น

” อย่าแลกเอาเงินไร้หัวใจมา
ด้วยการทิ้งเวลาในชีวิตไปจนหมด “

– ดั ง ต ฤ ณ –

คำคม ดาไลลามะ

ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามองค์ดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ ท่านตอบว่า

“มนุษย์เรานึ้ ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินมา แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต เขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง“

Advertising
1 2 3 4 6