Advertisingเรื่องของความรัก กับความเหงา

“เหงาเล็กน้อย …..คือคนที่ไม่เคยมีใคร”
“เหงามากหน่อย….คือคนที่เคยมีแฟน”
“เหงามากกว่า….คือคนเพิ่งเลิกกะแฟน”
“เหงามากที่สุด….คือคนที่มีแฟนแต่ดูเหมือนไม่มี”

“เพื่อน”เหมือนน้ำเปล่า

“เพื่อน”เหมือนน้ำเปล่า ไม่มีรสชาติแต่ขาดไม่ได้…
“แฟน”เหมือนข้าว บางครั้งไม่หิวแต่ก้อต้องกิน…
“กิ๊ก”เหมือนน้ำหวาน นานๆทีก้อโอ บ่อยไปก้อเลี่ยน…
“แฟนเพื่อน”เหมือนเหล้าเถื่อน ร้อนแรงแต่อันตราย!

Advertising
1 2 3 4 5 6