ประโยชน์อของการมีเงินมากพอ

ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดของการมีเงินมากพอ
คือเราสามารถเลือกไม่ทำ
และสามารถเลือกทำแต่สิ่งที่อยากทำ

แต่กว่าจะถึงจุดที่ “เลือกได้”
ก็มักจะต้องผ่านการทนทำสิ่งที่ไม่อยากทำ
และทนไม่ทำสิ่งที่อยากทำมาก่อนแล้ว

อย่าเปิดแผล

อย่าพยายามเอาบาดแผล ของตัวเองให้ใครดู
เพราะเราไม่รู้ว่า ใครจะช่วยใส่ยา หรือทาเกลือ

ฟูกที่ใช้รองรับความล้มเหลวของแต่ละคน “หนาไม่เท่ากัน”

ถ้าเห็นใครไม่กล้าทำตามฝันอย่างคนอื่น
อย่าไปดูถูกหรือกดดันเขามาก
เพราะฟูกที่ใช้รองรับความล้มเหลวของแต่ละคน “หนาไม่เท่ากัน”
บางคนบ้านไม่ได้รวยมาก่อน
บางคนเงินสำรองมีน้อย
บางคนถ้าพลาดคือสิ้นเนื้อประดาตัว

…..จริงอยู่ที่หลายอย่างต้องฝ่าฟันสร้างเอง
แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะเสกได้ข้ามคืน
คนที่กล้าทำหลายๆ อย่างเพราะมีฟูก
อาจจะระลึกถามตัวเองว่า….
ถ้าไม่มีฟูกแต่แรก…..
เราจะกล้าแค่ไหน
เราจะสำเร็จแบบนี้หรือเปล่า
(คำคมจาก Twitter “Thailand Investment Forum”)

วินัยกับความสำเร็จ

วินัย คือ สะพานเชื่อม
ระหว่างเป้าหมายกับความสำเร็จ
– Jim Rohn –

จงใช้เงินซื้อ

จงใช้เงินของคุณ
ซื้อในสิ่งที่เงินซื้อได้
และจงใช้เวลาของคุณ
ไปกับสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้

ความศรัทธา

ความศรัทธาเหมือนปราสาททราย
สร้างขึ้นยากและใช้เวลา
แต่ทำลายง่ายและใช้เวลาไม่นาน

เข็มนาฬิกา

นาฬิกา เข็มวินาทีเดินตลอดเวลาไม่มีหยุดพัก
แต่คนที่มองเวลา…กลับมองที่เข็มชั่วโมงก่อนเสมอ
ทั้งๆที่…ในหนึ่งชั่วโมง มันเดินแค่ครั้งเดียว

ความพยายามที่ไม่สุด

น้ำมันที่มันไม่ร้อน
ทอดอะไรก็ไม่สุก
เหมือนกับความพยายาม
ถ้าไม่พยายามให้ถึงที่สุด
ก็จะไม่มีทางเกิดผลสำเร็จได้

Advertising
1 2 3 8