Advertisingแสงแดด

“แสงแดดทำให้คนถอดเสื้อผ้าได้เร็วกว่ากระแสลม
ไมตรีจิตและมิตรภาพ ก็เปลี่ยนใจผู้คนได้ง่ายกว่าความรุนแรงใดๆทั้งปวง”

การตัดสินใจและการเรียนรู้

อะไรที่ตัดสินใจไปแล้ว
จงยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น
ไม่ว่าจะดีหรือร้าย
เพราะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
แต่สามารถเรียนรู้จากมันได้

Advertising
1 4 5 6 7 8 20