ความกตัญญูไม่ใช่ส่วนเติมเต็ม

ความกตัญญูไม่ใช่ส่วนเติมเต็ม
ให้เป็นคนดีโดยสมบูรณ์
แต่มันเป็นพื้นฐานของคนดี
ถ้าหากไม่มีสิ่งนี้ตั้งแต่ต้น
คุณก็ไม่มีทางเป็นคนดีที่สมบูรณ์ได้

Advertising