ติดกระดุมเม็ดแรกผิด

ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิด
เม็ดต่อไป….มันก็ผิดหมด

Advertising