Advertisingในการทำให้ได้รับความเชื่อถือ

ในการทำให้ได้รับความเชื่อถือ
คุณต้องรู้จักให้เกียรติ และให้ความเคารพ
อีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน
เขาจึงจะเกิดความเชื่อถือในตัวคุณ

การตำหนิใคร

เมื่อเรามีเงิน เราจะตำหนิใคร
ผู้นั้นก็จะยินดีรับฟัง และปฏิบัติตาม
แต่เมื่อเราไม่มีเงิน แม้เราจะชมใคร
เขาก็อาจคิดว่า เป็นการยกยอ
เพื่อที่จะให้ได้เงินมาเท่านั้น

Advertising
1 40 41 42 43 44