การให้อภัยง่ายกว่า การแก้แค้น

It’s much easier to giveness
then to (revenge) ask for permission.
การให้อภัยง่ายกว่า
การ (แก้แค้น) ขออนุญาตมากมาย

Advertising