หากคุณพูดความจริง คุณไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรเลย

If you tell the truth,
you don’t have to remember anything.
หากคุณพูดความจริง
คุณไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรเลย

ความรู้ สอนให้ถ่อมตน แต่ความโง่เขลา สอนให้เย่อหยิ่ง

Knowledge makes humble ;
Ignorance makes proud.
ความรู้ สอนให้ถ่อมตน
แต่ความโง่เขลา สอนให้เย่อหยิ่ง

คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น

Wise men learn form others’ mistake
Fools by their own.
คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
คนโง่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง

คำคมการวางแผน

Every one minute you spend in planning
will save you at least three minutes in execution.
ทุกหนึ่งนาทีที่คุณใช้ไปในการวางแผน
จะประหยัดเวลาได้อย่างน้อยสามนาทีเมื่อปฎิบัติตามแผน

การให้อภัยง่ายกว่า การแก้แค้น

It’s much easier to giveness
then to (revenge) ask for permission.
การให้อภัยง่ายกว่า
การ (แก้แค้น) ขออนุญาตมากมาย

คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้

No man is fit to command another
who can’t command himself.
คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้
ย่อมไม่เหมาะสมที่จะบังคับบัญชาคนอื่น

Advertising
1 2 3 4