พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว

God gives every bird it’s food.
But He does not throw it into it’s nest.
พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว
แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น

WITH MONEY YOU CAN BUY A HOUSE BUT NOT A HOME

WITH MONEY YOU CAN BUY A HOUSE BUT NOT A HOME
WITH MONEY YOU CAN BUY A CLOCK BUT NOT TIME
WITH MONEY YOU CAN BUY A BED BUT NOT SLEEP
WITH MONEY YOU CAN BUY A BOOK, BUT NOT KNOWLEDGE
WITH MONEY YOU CAN A DOCTOR, BUT NOT GOOD HEALTH
WITH MONEY YOU CAN BUY A POSITION BUT NOT RESPECT
WITH MONEY YOU CAN BUY BLOOD BUT NOT LIFE
WITH MONEY YOU CAN BUY SEX BUT NOT LOVE

ประหยัดได้หนึ่งเพนนี เท่ากับหาได้หนึ่งเพนนี

A penny saved is a penny earned.
Earn a penny is saved a penny.
ประหยัดได้หนึ่งเพนนี เท่ากับหาได้หนึ่งเพนนี
หาได้หนึ่งเพนนี เท่ากับประหยัดได้หนึ่งเพนนี

หากอยากให้ผู้อื่นชื่นใจคุณ ไม่จำเป็นต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของเขาหรอก

You don’t need to take a person’s advice
to make him fell good
Just ask for it.
หากอยากให้ผู้อื่นชื่นใจคุณ
ไม่จำเป็นต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของเขาหรอก
เพียงแค่เอ่ยปากขอก็พอแล้ว

จงจำไว้ว่า ลักษณะนิสัยของคุณ เป็นตัวกำหนดโชคชะตาของตัวคุณเอง

Remember…
that your character is your destiny.
จงจำไว้ว่า ลักษณะนิสัยของคุณ
เป็นตัวกำหนดโชคชะตาของตัวคุณเอง

Advertising
1 2 3 4