Advertisingคำคมความสำเร็จ

สิ่งที่คุณเห็น
คือความสำเร็จที่เป็นเพียง 1%ของชีวิตผม
แต่สิ่งที่คุณไม่เห็นอีก 99%
ที่เป็นความล้มเหลวของผม
(โชอิริโร ฮอนด้า ประธานบริษัทฮอนด้า ประเทศญี่ปุ่น)

คำคมสอนใจการให้อภัย

คนที่ขอโทษก่อน คือคนที่กล้าหาญที่สุด
คนที่ให้อภัยก่อน คือคนที่เข้มแข็งที่สุด
คนที่ลืมได้ก่อน คือคนที่มีความสุขที่สุด

คำคมโอกาสสร้างความสำเร็จ

หน้าที่ของเรา
ไม่ใช่นั่งรอโอกาสให้วิ่งมาหาเรา
แต่เรามีหน้าที่
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้รู้มากพอและเก่งมากพอ
ที่จะหยิบโอกาสที่มันอยู่รอบตัว
มาสร้างชีวิต สร้างอนาคต สร้างความสำเร็จ
และความร่ำรวยให้ชีวิต

คำคมควบคุมอารมณ์

ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ คือผู้ชนะ
คนที่ใช้อารมณ์ข่มขู่ผู้อื่นนั้น
จะเป็นเพียงผู้ชนะในการทะเลาะวิวาท
แต่แท้จริงแล้วเขาพ่ายแพ้
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

คำคมfacebookเลิกแฟน

เราเลิกกับแฟน …
เราลบทุกอย่างเกี่ยวกับเค้าทิ้ง …
เบอร์โทร ข้อความ เพื่อนในsocial …
หวังว่าจะลืมให้ได้ …

วันหนึ่งเราเล่น Facebook …
มีหลายๆสิ่งในหน้าจอ …
แต่สะดุดตาทางด้านขวา …
Facebook เธอที่คุ้นเคย …
พร้อมกับคำว่า “คนที่คุณอาจรู้จัก” …

Facebook ไม่รู้เลยว่า …
คนนี้ เรายิ่งกว่าอาจรู้จักซะอีก …
ลบยังไงก็ลบไม่หมดสินะ …

Advertising
1 2 3