คำคมความสำเร็จ

สิ่งที่คุณเห็น
คือความสำเร็จที่เป็นเพียง 1%ของชีวิตผม
แต่สิ่งที่คุณไม่เห็นอีก 99%
ที่เป็นความล้มเหลวของผม
(โชอิริโร ฮอนด้า ประธานบริษัทฮอนด้า ประเทศญี่ปุ่น)

Advertising