Advertisingความหมายของคำว่า “ชอบคนพูดตรงๆ”

ถ้าใครมาบอกว่า “ชอบคนพูดตรงๆ”
ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเราพูดตรงๆกับเค้า แล้วเค้าจะชอบเรานะ มันคนละเรื่องกัน
ที่เค้าชอบก็จริงอยู่ตรงที่ เค้าได้รู้ความจริง (จากเรา) แต่ในใจจะเคืองหรือเปล่านี่อีกเรื่อง
และก็ไม่ได้หมายความว่า เค้าจะชอบพูดตรงๆกับเราเหมือนกัน
บางทีคำว่าชอบคนพูดตรงๆ อาจเหมือนเป็นการให้เราหงายไพ่ในมือ ก็เท่านั้น
(โก๋เอก ใจเย็น)

ความกตัญญูไม่ใช่ส่วนเติมเต็ม

ความกตัญญูไม่ใช่ส่วนเติมเต็ม
ให้เป็นคนดีโดยสมบูรณ์
แต่มันเป็นพื้นฐานของคนดี
ถ้าหากไม่มีสิ่งนี้ตั้งแต่ต้น
คุณก็ไม่มีทางเป็นคนดีที่สมบูรณ์ได้

Advertising
1 3 4 5 6 7 19