ขณะที่คนมากมายจ้องดูว่าคุณบินได้สูงแค่ไหน

ขณะที่คนมากมายจ้องดูว่าคุณบินได้สูงแค่ไหน
มีเพียงน้อยคนที่ห่วงใยว่าคุณบินเหนื่อยไหม

Advertising