คนจำนวนมากต้องจนอย่างแท้จริง

คนจำนวนมากต้องจนอย่างแท้จริง
อันเนื่องมาจากความกระวนกระวายนักหนา
ที่จะไม่ให้ใคร ๆ มามองว่าพวกเขายากจน

ไม่มีคำแนะนำของใครที่ไร้ค่าไปเสียหมด

ไม่มีคำแนะนำของใครที่ไร้ค่าไปเสียหมด
แม้แต่นาฬิกาตายมันยังตรงเวลาถึงวันละ 2 ครั้ง

Advertising
1 3 4 5 6 7