Advertisingการตำหนิใคร

เมื่อเรามีเงิน เราจะตำหนิใคร
ผู้นั้นก็จะยินดีรับฟัง และปฏิบัติตาม
แต่เมื่อเราไม่มีเงิน แม้เราจะชมใคร
เขาก็อาจคิดว่า เป็นการยกยอ
เพื่อที่จะให้ได้เงินมาเท่านั้น

Advertising
1 7 8 9