คำคมสงคราม

War would end
if the dead could return.
สงครามคงจะหมดไป
หากคนตายฟื้นขึ้นมาได้

Advertising