การหักหลังและการประจาน

การ “หักหลังประจานเพื่อน”
ก็เหมือนการ
“หักหน้าประจานตัวเอง”

Advertising