เป็นคนที่ลืมช้า

เป็นคนที่ลืมช้า
แต่ถ้าเมื่อไหร่
ลืมได้ขึ้นมา
สิ่งที่เคยมีค่าก็จะไม่จำ

Advertising