คำคมคนดี

คนดี
ตกน้ำ…ไม่ไหล
ตกไฟ…ไม่เหลือ

Advertising