คุณเป็นคนใจกว้าง พอหรือไม่

บทพิสูจน์ว่า คุณเป็นคนใจกว้าง พอหรือไม่
คือการรับฟังความคิดเห็น ที่แตกต่างอย่างสงบนิ่ง

Advertising