เพื่อนที่ดีเหมือนดวงดาว

เพื่อนที่ดีเหมือนดวงดาว
คุณจะไม่ได้เห็นพวกเขาตลอดเวลา
แต่คุณจะรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นเสมอ

Advertising