ถ้าข้าพเจ้ามีเวลาแปดชั่วโมงในการตัดต้นไม้

ถ้าข้าพเจ้ามีเวลาแปดชั่วโมงในการตัดต้นไม้
ข้าพเจ้าจะใช้เวลาหกชั่วโมงในการลับขวานให้คม
(อับราฮัม ลินคอล์น)

Advertising