ผู้ไม่มีแผลเป็น

ผู้ไม่มีแผลเป็น คือผู้ไม่มีประสบการณ์

Advertising