คนที่รู้จักถามนั้นโง่อยู่ชั่วนาที

“คนที่รู้จักถามนั้นโง่อยู่ชั่วนาที
คนที่ไม่ถามจะโง่ตลอดไป”

Advertising