แฟน.. จบกันไปก็มีแต่ “อดีต”

แฟน.. จบกันไปก็มีแต่ “อดีต”
เรียน.. จบกันไปก็มีแต่ “อนาคต”

Advertising