แทงข้างหลัง

ลูกธนูที่ถูกปล่อยจากหน้าไม้
อันตรายน้อยกว่าหอกที่แทงมาจากข้างหลัง

Advertising